BLOG
YAZILARIMIZ

U-ETDS YÜK BİLDİRİMİ NEDİR?

Lojistik, her gün binlerce taşımanın yapıldığı çok karmaşık bir sektör değil mi? Karmaşık ama durmadan işleyen bir sektör. Devam eden taşımacılık faaliyetleri her gün fabrikalardan yola çıkan ve dağıtım tesislerine gelen on binlerce yük. Peki nasıl oluyor da yük veren yükünü böyle kolayca teslim edebiliyor hiç düşündünüz mü? Bunun için ilgili bakanlığımız tarafından U-ETDS Yük bildirimi adında bir uygulama yürürlükte. Bu uygulama ile bakanlık kaçak taşıma ve vergi kaybının önüne geçtiği gibi taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firma ve şahısları koruma altına alıyor.

unnamed

U-ETDS tüm firma ya da şahısların taşıdıkları yük ve yolcuların elektronik ortamda anlık olarak izlenmesini sağlıyor. Böylece taşımacılık sektöründe kayıp, kaçak ve hırsızlığın önüne geçilmiş oluyor. Yük verenlerin güvenini arttıracak ve lojistik sektörünün çalışma dinamiklerini güçlendirecek olan bu sistem, 2018 yılında hayatımıza girdi fakat tüm lojistik sektörünü kaplamadı. Sebebi ise yeterli seviyede teknolojik altyapının olmamasıydı. Birde Sektörde faaliyet gösteren firma ve şahısları böyle bir sistemin içine sokmanın zamana yayılması gerekliliğiydi. Ancak sektörün bir bölümü ile kısıtlı olan sistemin devlet, yük veren ve taşıyıcıya sağladığı yarar 5 yıl gibi bir sürede dikkatleri çeker hale geldi. Devletin bir sonraki adımı ise U-ETDS yük bildirimini zorunlu kılmak olacak. 2024 yılında tüm yük taşıma faaliyetierinin U-ETDS yük bildirimini yapmak zorunlu hale gelecek.

“Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ve 24.04.2019 tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği ile tanımlanmıştır.
U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, tehlikeli yük, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak takibi , değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.”

U-ETDS KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren aşağıdaki firmaları kapsamaktadır.

  • Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2)
  • Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3)
  • Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2)
  • Kargo işletmecilerini (M1 ve M2)
  • Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2)
  • Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2)
  • Terminal işletmecilerini (T1 ve T2)
  • Tehlikeli madde taşımacılığı yapan K2 ve C1 yetki belgesi sahibi firmalar
u etds tir scaled 1

U-ETDS SİSTEM ZORUNLU MU?

2018 yılında hayatımıza giren U-ETDS sistemine bildirim yapmak tercihe bağlıydı. Fakat 2024 yılının Ocak ayından itibaren bu sistemin zorunlu hale gelmesi bekleniyor. Bu sistemde araçlar yük aldıktan sonra en geç 6 saat içinde yük bildirimi yapmak zorunda olacaklar. Yük bildirimi yapılmaması durumları da cezaya tabii olduğu için bu sürenin üzerine geçen araçlar yük bilmemiş gibi cezai işlemle karşı karşıya kalacaklar.