BLOG
YAZILARIMIZ

L1 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

L1 Belgesi Yurt içinde taşımacılık faaliyetlerinin organizasyonunu yapacak kişi ya da firmalar için zorululuğu olan bir belgedir. L1 Belgesinin olmaması durumunda firmalar taşımacılık faaliyetleri organizasyonu yapamayacaktır. L1 belgesi olmaksızın bu faaliyetleri sürdürmek isteyen firmalara ceza yaptırımı uygulanmaktadır.

Firma ya da tüzel kişinin L1 Belgesine sahip olması için öncelikle ticarik olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıma işlemine masus araçlarının azami yüklü ağırlıklarının toplamı 145 ton ve üzeri olmalıdır. L1 Belgesine kayıtlı ve tesçilli araçların yaşları kayıt edildikleri gün ve hizmet süreleri boyunca 20’yi geçmemelidir. L1 Belgesi başvurusu 3 araç ve üzeri karşılandığı sürece yapılabilir, bunun karşılanmaması durumunda karşılanana dek başvuru yapılamaz. L2 Belgesinde asgari kapesite sağlandıktan sonra kaydedilecek araçlarda yaş şartı aranmamaktadır. L2 Belgesine başvuran firmanın ya da tüzel kişinin en az 75 bin TL sermaye veya merkezinde bulunduğu il sınırları içerisinde 1000m2 kapalı alanı olmalıdır. Bu alanın da yükleme, boşaltma, aktarma ve depolamaya elverişli olması gerekmektedir.

L1 belgesi

L2 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • L1 yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 145 ton taşıma kapasitesine sahip olunmalıdır.
 • L1 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerin ticaret odasına kayıtlı olması ve 150.000 TL kayıtlı sermayeye sahip olması gerekmektedir.
 • Merkeze ait en az 1.000 m2´´ik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yaklaşıp yükleme boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve varsa her bir şube için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz 200 m2´lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • Yurt içi lojistik işletmeciliği yapacak olanların en az 4 birim ticari olarak kayıt ve tecil edilmiş taşıta sahip olmalı ve özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamın 145 tondan az olmaması gerekir.
 • L1 yetki belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların il başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Yani 145 ton şartı sonrası araçlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 •  L1 yetki belgesine sözleşmeli/kiralık araç kaydedilebilmektedir. Ulaştırma bakanlığında belirlenmiş araç kiralama sözleşmesi formatına uygun hazırlanmış noter onaylı kiralama sözleşmesi ile sahip olunan özmal araç sayısının 2* katına kadar sözleşmeli araç eklenebilir. 20 katını geçecek şekilde sözleşmeli araç kaydedilemez.
 • Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaydedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaydedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı vs. nedeniyle asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 ( beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.
 • L1 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem v.b işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • L1 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • L1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • L1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ve kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • L1 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
unnamed 3