Intermodal Taşımacılık Nedir?

Lojistik sektörünün verimliliğini arttırma kapısı olarak karşımıza çıkan intermodal taşımacılık yüklerin uzun mesafeleri, kısa mesafelere bölerek farklı yollar (havayolu, demiryolu, deniz, karayolu) ile taşınmasını amaçlıyor.

Bu sistemi örneklendirerek açıklamamız gerekirse şöyle bir örnekle açıklayabiliriz;

Ankara’da bulunan fabrikamızdan Roma’da bulunan fabrikamıza bir ürün taşımamız gerektiğini düşünelim. Bu ürünü karadan Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan Slovenya üzerinden Adriyatik denizinin etrafından dolaşarak, bir tır ile götürdüğümüzü düşünün. Çok uzun ve yorucu bir süreç oldu değil mi? Buraya kat ettiğimiz mesafede harcayacağımız karbon ayak izi ve şoförümüzün çalışma şartları dikkate alındığında modern dünyada olmaması gereken bir sistem meydana çıkmış oluyor. Birde bizim bu yükte her gün 10 kamyon gönderdiğimizi düşünürsek Ankara Roma arası büyük bir tır konvoyu yaratmış oluyoruz. Bu bizim kullandığımız yollardan başka alternatifi olmayan bireysel araçlar için de olumsuz bir örnek oluşturuyor. Intermodal taşımacılık tam da burada yardımımıza yetişiyor. Ankara’da ki fabrikamızdan yüklerimiz en yakın limana gidiyor. Oradan da İtalya’ya ulaşıyor. İtalyada yine tır ya da demir yolu ile ikinci fabrikamıza taşınıyor. Böylece daha verimli bir sistem oluşturmuş oluyoruz. Lojistik yönünde faaliyet gösteren çalışanlarımız daha insani şartlarda çalışıyor. Ankara – Roma arasında büyük bir tır konvoyu oluşturmuş olmadığımız için karayollarında bir rahatlamanın önü açılıyor. Birde en önemlisi karbon ayak izimiz azalmış oluyor.

Türkiye’de yeni yeni kabu görmeye başlayan ve lojistik sektöründe tüm firmaların kullanmasına odaklanılan Intermodal taşımacılık umuyoruz ki geleceğimizi kurtaran modellerden biri olacaktır. Umarız ki sektörde istenilen rabeti görür ve Türkiye’de artık lojistik sektöründe bir devrime imza atar.

intemodal tasimacilik 2 scaled 1

Bildiğimiz gibi dışarıda sürekli gelişen ve değişen bir dünya var. Dünyanın bu gelişimi ve tüketim alışkanlıklarının artışı tarihin hiçbir zamanında bu noktaya ulaşmamıştı. Gelişen teknoloji bizleri her gün daha fazla tüketmeye aynı oranda daha fazla üretmeye ve daha fazla taşımaya yöneltiyor. Ancak bunun bir geri dönüşü var. İnsanlık olarak binlerce yıldır Dünya ekosistemine geri dönüşü olmayan zararlar veriyoruz. Ayrıca bu zararları azaltmaktan çok günümüze dek hep arttırarak devam ettik. Artık ülkeler ve uluslararası kuruluşlar bu tüketim çılgınlığının ve artan çevre felaketlerinin farkına vardı. Sonuç olarakta artık ülkeler pek çok sektörde daha doğa dostu ve tasarruflu yöntemler kullanmayı tercih ediyor ve sektörleri buna entegre ediyorlar.

Lojistik sektörü de yeni sistemlerin ve tasarrufun entegre edilme çalışıldığı bir sektör. Lojistik sektörünü daha verimli ve tasarruflu hale getirme entegrasyonları içinde Intermodal taşımacılık adında bir sistem karşımıza çıkıyor. Bu sistem yurt dışında pek çok ülkede uzun zamandır kullanılıyor olsa da Türkiye’de, yeşil lojistik belgesi ile sektöre yeni yeni entegre ediliyor. Bu model çevre sorunlarına çözüm üretmekle kalmıyor ayrıca insani değer yapısıyla insan haklarına da dokunuyor. 

L Belgesi Nedir?

L belgesi ticari amaçlı lojistik işletmeciliği yapacak firma yada şahısların edinmesi zorunlu olan bir tür lojistik işletmeciliği faaliyet belgesidir. Lojistik işletmeciliği yapan firmalara ya da şahıslara geleneksel anlamda Taşıma İşleri Organizatörü denir. Taşıma işleri organizatörü ister şahıs ister bir firma olsun yaptığı iş; yük veren ve taşıyıcı arasında aracı konumunda bulunmaktır. Malların bir yerden başka bir yere taşınmasını, bizzat taşımayı üstlenmeden organize eden kişidir. L Belgesine sahip şahıs ya da firma ticari amaçlı lojistik işletmeciliğine hak kazanmış demektir.

L1 belgesi