EGE Yurt\’dan Kamyoncu Meslektaşlarımıza Bir Hizmet Daha

KAMYONCULAR İÇİN MALİYET HESAPLAMA PROGRAMI Yıllardık Kamyon Şoförlerinin yanında olan ve bu yolda ilerlemeye devam eden EGE Yurt Lojistik daima Şoförlerimizin yanında.  EGE Yurt olarak meslektaşlarımız için onlar zarar etmesinler diye çalışmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz uygulama sayesinde meslektaşlarımız araçlarının bilgilerini girecek ve bu sisteme kaydolacak. Ardından Gidecekleri Kilometre ve gün sayılarını girerek gidecekleri yolun ve…

K1 Belgesi

K1 BELGESİ K1 Belgesi : Taşımacılık Sektörünün Avrupa Birliği Uyum Süreci kapsamında çıkartılan Kara Yolu Taşıma Kanunu ve Yönetmelikleri ile K1 Yetki Belgesi (Kamyoncu Deyimi ile K1 Belgesi) K1 Belgesigibi birçok belge yürürlüğe sokulmuştur. En çok kullanılan belge türü K1 Belgesi olduğundan 39 tane yetki belgesinden birisi olmasına rağmen tüm belgeler bu isimle anılır. Aslında…

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2018– 31.12.2018) Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü 12.12.2017 tarih ve 97255 sayılı GENELGE (2017/10) (Ceza uygulamasında Terminallerde görevli Belediye Zabıtası yetkilidir. Madde 27) 4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin; Miktarı (TL) (a) bendi (5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına…

8527 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

8527 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası: 4925 Kabul Tarihi: 10/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/7/2003 Sayı : 25173 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği…