4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

4925 sayılı karayolu taşıma kanunu idari para cezaları (01.01.2018– 31.12.2018) karayolları düzenleme genel müdürlüğü 12.12.2017 tarih ve 97255 sayılı genelge (2017/10) (Ceza uygulamasında terminallerde görevli belediye zabıtası yetkilidir. madde 27)

4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin;

Miktarı (TL)
(a) bendi (5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) 1.434
Not: (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
(a) bendi (5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) 715
Not: (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
(b) bendi (5 inci maddenin beşinci fıkrasına göre Tehlikeli yük taşıyan taşıtların yetki belgesinden ayrı olarak ilgili mercilerden ayrıca izin almadan faaliyette bulunması.) 715
Not: (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
(c) bendi (5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) 715
(ç) bendi (5 inci maddenin yedinci fıkrasına göre bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) 2.150
(d) bendi (6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınması için güvenlik yönünden tedbir almayan, çevre kirliliğini önleme, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uymayan taşımacılara) 428
(d) bendi (6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yolcu taşımacılığı, taşıma senetsiz eşya taşıması yapan taşımacılara) 715
(e) bendi (7 nci maddenin birinci fıkrasına göre yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almayan, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmeyen taşımacılara) 1.434
(e) bendi (7nci maddenin ikinci fıkrasına göre İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermeyen, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmayan, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmayan, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmayan, taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda gereken özeni ve duyarlılığı göstermeyen  taşımacılara) 715
(e) bendi (7nci maddenin altıncı fıkrasına göre altışar aylık süre ile yılda en az iki kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili, eğitim ve iç denetim yönünden gerekli tedbirleri almayan taşımacılara) 428
(f) bendi (10 uncu maddesine göre Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanların taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yapmaları veya yaptırmaları, yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılması) 2.150
(Aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
(g) bendi (Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) 283
Aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
(ğ) bendi (13’üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) 4.305
(Aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
(h) bendi (14 üncü maddesine göre ilgili kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere aykırı olarak, sınır kapılarına yolcu ve eşya taşınması, buralarda aktarma yapılması, eşya depolanması, yolcuların sınır kapısından yaya geçerek başka bir taşıta binmesi) 715
(j) bant (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) 428
(k) bendi (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) 715
(l) bendi (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere) 283
(aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
(l) bendi (5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) 715
(Aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)