U-ETDS Yük Bildirimi Nedir?

U-ETDS Yük Bildirimi Nedir?

U-ETDS Sistemi taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların taşıyacakları eşyalar ya da yolcuların elektronik ortamda anlık olarak takip edilmesi için Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolları Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan bir sistemdir. U-ETDS açılımı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi olmakta ve Karayolları Taşıma Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren tüm firmaları içermektedir. U-ETDS Sistemi Ulaştırma Bakanlığının sitesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ve 24.04.2019 tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği ile tanımlanmıştır.
U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, tehlikeli yük, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak takibi , değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.

https://uetds.uab.gov.tr/u-etds-nedir

 

 

UETDS

 

U-ETDS KİMLERİ KAPSAMAKTA?

 

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren aşağıdaki firmaları kapsamaktadır.

 

  • Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2)
  • Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3)
  • Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2)
  • Kargo işletmecilerini (M1 ve M2)
  • Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2)
  • Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2)
  • Terminal işletmecilerini (T1 ve T2)
  • Tehlikeli madde taşımacılığı yapan K2 ve C1 yetki belgesi sahibi firmalar

 

U-ETDS BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

 

U-ETDS Bildirimi iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan birisi e-devlet aracılığı ile bildirim yapmaktır bir diğer seçenek ise Ulaştırma bakanlığının web servislerini kullanan yüksis gibi bir program kullanmaktır. Bu yöntemlerden herhangi birisi ile taşıma yapacak kişilerin yüklerini yönetmelikte belirtilen süreden önce yüklemeleri gerekmektedir.

 

Bunlardan birincisi E-Devlet portalı (turkiye.gov.tr / kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden taşımacılarımızın taşıma faaliyetlerine ilişkin verileri girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri iletmeleridir. Yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığımıza bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlet portalına giriş yaparak, yetkili oldukları firma adına veri gönderme işlemini gerçekleştirebilmektedirler. 

Sisteme veri göndermenin ikinci yolu ise web servis denilen yöntemdir. Bu yöntem birinci yöntemden çok daha basit bir çözümdür. Bir çok firmanın taşımaları takip etmek amacıyla kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan programın Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemiyle veri alışverişini sağlamak suretiyle, firmalar kendi programlarına girmiş oldukları taşıma bilgilerini otomatik olarak (E-Devlete giriş yapmadan) U-ETDS sistemine iletmeleri mümkündür. Bu entegrasyon için, taşımacı firmalarımızın e-devletten ya da bölge müdürlüklerinden web servis yetkilendirmesi yapmaları gerekmektedir.

https://uetds.uab.gov.tr/u-etds-bilgi-gonderimi-nasil-yapilir

 

U-ETDS BİLDİRİMİ ZORUNLU MUDUR?

 

U-ETDS Bildirimi şimdiye kadar ki süreçte firmaların tercihine bağlı bir durum idi ancak yapılan yeni çalışmalar sonucunda taşımacılık sektörü için zorunlu hale getirilmektedir. Yapılan bir çok ertelemelerin ardından ocak 2023 tarihinden itibaren U-ETDS sistemine bildirim yaparak taşınan yüklerin girilmesi artık zorunlu olacaktır. Taşımacılık yapan kişilerin yük bildirimlerini yükü teslim aldıktan en geç 6 saat kadar sonra bildirmeleri gerekmektedir. Bu süreyi aştıktan sonra ise yük bildirimi yapılmamış kabul edilmektedir ve cezai işlem uygulanabilmektedir.

 K1 Belgesinin Tanımı

K1 Belgesinin Tanımı

 L1 Belgesi Nedir?

L1 Belgesi Nedir?

Cevap Yaz

× Whatsapp'tan Bilgi Almak İçin Tıklayınız